čtvrtek 25. října 2012

První vlaštovka

Vzhledem k napjatému termínu architektů z atelieru A1 začne  protekční vlaštovka Olga Procházková svůj týden v realitě už v pondělí 29.10.Těším se na příspěvky, nechť  tě síla provází..

Začínáme zostra!

Začínáme 29.10. ve 14.00 v ateliéru budovy F. Studenti především druhých ročníků - přijďte se seznámit s pravidly hry.

Je pro vás připraveno 15-20 mladých nadějných ateliérů, které jsou ochotny vzít si vás na týden pod svoje křídla.


Kdo má zájem, nechť se přihlásí na email JITKA.PUCANDLOVA@GMAIL.COM.

Společně s vaším jménem pošlete neformální fotografii a malý medailon o sobě - stačí dvě tři věty o vašich schopnostech a motivaci.DEADLINE PRO PŘIHLÁŠENÍ JE 31.10.2012 ve 23.59 !!!

Vzhledem k tomu, že architekti by si vás rádi k sobě vybrali podle sympatií,

ve čtvrtek 1.11.2012 19.00 se v kafe kokpit v Praze bude konat malý seznamovací večírek, na kterém si vás jednotlivé ateliéry vykoupí, vydraží nebo vyhandlují... (aby to pro ně také byla nějaká zábava).

Kdo se ve čtvrtek nebude moci dostavit, ale přesto se přihlásí a zbude na něj místo, bude přiřazen k ateliéru losem. Jistě tedy chápete, že je pro vás velkým přínosem se večírku zúčastnit a svůj osud moci ovlivnit.
Na tento blog bude každý student, jež se stáže zúčastní, každý den svého působení přispívat svými postřehy a zážitky.

work experience// týden v realitě


ANOTACEProgram pro studenty 2. ročníku fua tulCílem programu je pootevřít mladým studentům dveře do reality tvůrčích ateliérů, seznámit je s aktivními architekty a odhalit jim, jakým způsobem funguje architektonická kancelář. Zkušební kolo preferuje komunikaci především s absolventy FUA TUL jako způsob navázání spolupráce školy a architektů z ní vzešlých. To rozhodně nebrání rozšíření okruhu spolupracujících ateliérů i za hranice “x-fatulu”práva a povinnosti hostitele


Hostitel zvolí týden v daném odbobí (předpokl. listopad-prosinec), který považuje za zajímavý z hlediska fungování praxe. Ideálně představí studentovi své portfolio, projekty na kterých zrovna pracuje, vezme ho na jednání či na stavbu. Hostitel může studentovi zadat jakoukoliv práci či úkol (v rámci architektury). Na konci stáže hostitel vydá potvrzení o jejím absolvování s krátkým komentářem k průběhu.
Hostitel má právo z dohody odstoupit pokud student neplní své povinnosti (viz níže), nebo pokud je jeho pracovní vytížení neslučitelné s důstojným průběhem stáže. V takovém případě může navrhnout jiný termín jejího absolvování.práva a povinnosti studenta


Student se s hostitelem dohodne na pracovní době, kterou dodržuje. Po celou dobu stáže se řídí pokyny hostitele, respektuje pravidla jím stanovená a snaží se být maximálně užitečný. Průběžně zaznamenává svoje poznatky na společný blog, po skončení stáže vytvoří prezentaci o své zkušenosti z dané kanceláře. Student nemá nárok na finanční odměnu. Student má právo z dohody odstoupit, pokud hostitel neplní své povinnosti (viz výše). V takovém případě informuje o vzniklé situaci FUA TUL v okamžiku, kdy nastane. Pokud student ze studijních nebo jiných důvodů nemůže stáž absolvovat, neprodleně o tom hostitele informuje. Po dobu nepřítomnosti ve škole v době stáže je z výuky omluven.