čtvrtek 26. června 2014

Dominika Taklová // Vltavská středa

Klik, klik, klik... čmár, čmár čmár... "méně klikej více čmárej" .... čmár, čmár, škrk, škrk...